Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Hoever is 't kwadraat van het 2e projectievlak verwijderd ?

40. Ais het vierkant op een willekeurige hoogte boven den grond werd gehouden, wat gebeurde er dan niet de 2e projectie?

41. De veranderde, de niet.

42. Een rechthoek, 10 1 >ij 0 cM. wordt op een punt zoodanig geplaatst, dat de diagonaal een loodlijn wordt. Het vlak van den rechtli. is evenwijdig a. h. 2e pr.vlak, terwijl het aanrakingspunt met den grond 5 c.M. van de as ligt. Teeken beide projecties.

43. Een tabakskistje, lengte: br: (hoogte + deksel) als 6:6:7 staat op den grond, 5 cM. van de as verwijderd. Twee vlakken staan loodr. tegen het 2e pr. vlak. Hoe worden de projecties geteekend ?

44. Het kistje wordt zoo gedraaid, dat de genoemde vlakken (zie 43) 45° maken met het vertikale projectievlak. Teeken de horizontale en vertikale projectie.

abcde is de horizontale projectie van een 4-zijdige pyramide, waarvan de hoogte bekend is. Als de pyramide op den grond staat, ontwikkel dan de vertikale projectie.

abcd is de projectie van .... <• van .... De 2e projectie van 't grondvlak is .... enz.

46. In welke gevallen maakt men gebruik van een derde projectievlak ?

47. De horizontale projectie van een tabakskistje is een kwadraat; zijde 6 c.M. Dit is zoodanig geplaatst, dat de zijden hoeken van 45° maken met de as. liet voorste punt ligt van de as 4 cM. verwijderd. Teeken de beide projecties, als 't kistje den kubusvorm heeft.

48. Om een van de bovenste ribben draait een deksel. Dit wordt 4.">° geopend. Teeken de projecties.

Denk er om, waar ge het 3e projectievlak teekent.

Sluiten