Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke hulpmiddelen kent < eind vlakken zuiver te teeke

$e om de 2e projectie der nen ?

Bovenstaand Hg. is de horizontale projectie van een ■loos (afmetingen zijn in cM. geg.) De hoogte is gelijk nb. Teeken het voor- en zij-aanzicht. Open beide deksels, die om ef en gh draaibaar zijn en bij cd aaneensluiten. Het eene deksel 45°, liet andere 135°. Hoe vindt ge de hoogte van de openstaande deksels?

53. Welke verandering ondergaat de horizontale projectie?

Op den grond ligt nevenstaanden vorm van hout. De dikte = uc. Deze houtvorm wordt om itl> 45° naar boven gewenteld. Teeken de projecties. Waar komt het derde projectievlak ?

• >5. Een ter halverhoogte afgeknotte regelmatige zeszijdige piramide wentelt om een der ribben van't grondvlak, totdat een opstaand vlak een hoek van 30° maakt met den grond. Twee zijden van 't grondvlak loopen evenwijdig aan de as van projectie. De zijde van 't grondvlak is 6 cM., van 't bovenvlak 3 en de hoogte van onder tot bovenvlak S cM. Teeken de projecties.

50. Idem met een afgeknotten kegel. Middellijn van 't grondvlak 10 cM., van 't bovenvlak 5 cM, terwijl de afstand van onder tot bovenvlak 6 cM. is.

57 \ an een kubus is een zijde 6 cM. Wentel den kubus

Sluiten