Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo, dat een lichaamsdiagonaal loodrecht op den grond komt. Plaats ten opzichte van de as willekeurig.

ÓS. Een doos heeft een cirkel tot grondvlak, waarvan de middellijn 8 cM. is. De hoogte is 4 cM. Door een vertikaal middelschot wordt de doos in 2 even groote deelen verdeeld. Op iedere helft is een deksel, dat op 't middelschot bevestigd is. Ieder deksel heeft dus den vorm van een hal ven cirkel. Open beide deksels 30" en 60°. Teeken de projecties. Plaats van de doos op den grond willekeurig ten opzichte van de as.

59. Als de lengte van één der schuine opstaande zijden van de piramide (zie vraag 45) was gegeven, hadt ere dan ook de vertikale projectie kunnen bepalen? Hoe vindt ge dan de hoogte?

f30.

Nevenstaande blokletter, waarvan de dikte gelijk is aan al> wordt om lijn cd, die evenw. loopt aan de as v.pr. 45° opgelicht. Teeken de projectie.

De Set)rijver is brreiil, hun, tlie stmleeren zonder hul/,, deze te cerleenen, ah :<■ die met franco hriecen ,en insluiting *'nt< ji<i*tzeijel coor de Iteiintii'oordinij' ertn/en.

v. I). V.

Sluiten