Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever is mede verschenen :

De Leer des Heiligen Cyprianus

over dk

eeniieid der kerk.

door

Dr. JOSEPH IIUB. REINKENS,

J^rofessor in de Kerkgeschiedenis.

PRIJS 60 CENT.

lijn uittreden uit de Jezuïten-orfle

DOOR

Graai PAUL VON HOENSBROECH.

PRIJS 25 CENT.

Ter perse:

FRIEDRICH VON SCHULTE,

De Macht der Pausen.

J. VON DiiLLINGER,

HET PAUSDOM

— en

PAUL VON HOENSBROECH,

Godsdienst of Bijgeloof.

Sluiten