Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

attendentes de sacramento re'opto, vomituin in vaso mundo receperunt et in ignem copiosum miserunt, ot por totam illam nootom in eodem loco proptor debilitatem infirmi ignis ardebat. Altera vora die circa hora primam una matroiiarum surgens elocto et parvulopuero quem habebat vestito, cum deberet sternere lectam suum, tantam per omnta membra sua sonsit frigiditatom, quod se continero non po'erat... Festinavit ergo ad ignom. Ipsi voro aperions ignem vidit manifeste in medio flammarum hostiam albam et integram... Matrona illa attonita mittens manum suain in ardore ignis intrepida, hostiam de medio ignis oxtraxit, nihil omnino do ardore ignis sentiens laosionis. Hostiam autem eductam, quam sensit frigidam, es una manu in altöram posuit et statim vidit, quod totus illo color albus ot splendidus in coiorem alterum quasi rx adustiono mirabiliter mutabatur. Matrona illa nimium pavescons voc^vit ad altoram matronam, quae socum in eodem morabatur hospitio, dicens sibi (14): „occo, habeo in manu moa „corpus sacrum Domini nostri Josu Christi, quod manu moa ox isto „igno extraxi''; ot dodit alteri matronao in manu sua. Illa autem corpus sacrum posuit in pirino mundo includens in cista sua. Post unam horam intravit m.ritus matronao, cui matrona omnia quae acta fuerant por ordinom narravit; qui requisivit ab ea, ubinam s crum corpus Domini doposuorat. Quae respondit: in cista. Quo audito petiit sibi ostendi. Quo sibi ostonso posuit in manu sua, taogons digito suo. Quo tacto videbatur sibi sonsibiliter, quod corpus sacrum sursum et deorsum in manu sua ai tactum suum quasi ad instar cordis lucei moveretur. Viso hoe miraculo vir illo vohomentissime territus reididit uxori corpus sac. um; statimquo ipsi demandantos presbytorum narraverunt ei omnia per ordinom quae gesta erant miracuia, n.onstrantes ille corpus sacrum i 1 cista. Quod ut vidit, presbyter itle graviter ingomuit et corpus sacrum in pyxidem posuit. Volens autom presbyter pannum illam la vare in quo sacrum corpus positum fu rat, cum redisset ad cistam, invenit pyxidem cecidisse ot corpus saciuui abease. Quaorentos vero presbyter et matrona corpus sacrum in cista non invenerunt, nee ea via invenire potuerunt. Sequente voro die matrona illa cistam aperiens invonit manifeste hostiam sacram in panno mundo super cussinam jacontem. Domandavit ergo quamcito presbyterum, qui venit et corpus sacrum intima cum devotione in Ecclesiam reportavit. Deindo vero poit duos dios vir illius m tronae (quia inhibuerat uxori suae ne miracuia gesta alicui dicoret, sed ea occulto in se tenerot) sedens juxta ignom et habons infUntulum in gremio suo corripuit uxorem suam proeo, quod res gesta devenisset in verba hominum, i japutans illud uxori suae. Quo facto statim in-

(14) Sic; niet ongewoon in middenlatijn.

Sluiten