Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chemische verschijnselen samen onder zijne wetten, die de dingen der stoffelijke natuur en hunne inwerking op elkander verklaren en die al het gebeuren van die wereld beheerschen, onverschillig op welke plaats in de ruimte, onverschillig in welk deel van den tijd. En het is den physicus niet genoeg de bewegingsverschijnselen onder de wetten der mechanica, de warmteverschijnselen onder die der warmte, de optische onder die van het licht, de akoustische onder die van het geluid , de electrische onder die der electriciteit samen te brengen; steeds verder gaat hij op den weg der vereenvoudiging: warmte wordt hem een vorm van arbeidsvermogen, warmtestralen, licht- en electrische stralen blijken in den grond eenswezens, immers slechts verschillende trillingen van eenzelfde middenstof, die ook in Beckerell- en Röntgenstralen weer op andere wijze trilt. Xiet alleen de hoeveelheid der materie ook de hoeveelheid van arbeidsvermogen toonde zich hem constant.

Op gelijke wijze vat de chemie in hare theoriën omtrent de structuur der atomen in de molecule en in het principe der massawerking vereenigd met de wet van het bewegelijk evenwicht steeds uitgebreider verschijnselcomplexen onder steeds eenvoudiger formuleering te zamen.

Altijd dieper en daarbij steeds nader tot elkander doordringende brengen de natuurwetenschappen de oneindige verscheidenheid van het bestaande tot steeds eenvormiger vorm, tot steeds eenvoudiger formuleering terug. Zij streven rusteloos naar hooger eenheid. Het drijft alles tot éen laatste doel : onder éen alomvattende theorie het geheel der natuur te begrijpen. Mecha-

Sluiten