Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den schrijver.

DE GESCHIEDENIS

DER

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK

EN HARE BETEEKENIS VOOR DEN AANSTAANDEN EVANGELIEDIENAAR.

-er 4$

REDE,

RIJ TIF. AANVAARDING VAN HET AMBT VAN

HOOGLEERAAR IN DE GODGELEERDHEID

VAN WEGE DE

N E DE R F- A.N D S O H E H E RVO R M DEK ERK

TE LEIDEN,

UITGESPROKEN DEN 24sten SEPTEMBER 1902

hOOli

Dr. L. KNAPPERT.

ASSEN, VAN GORCUM & CO MP., 1902.

Sluiten