Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben voor de verschillende typen van gereformeerde vroomheid in de verschillende tijdperken, zoo men maar bedenkt, dat zij, naar den aard der godsvrucht, zich niet altijd binnen de grenzen eener bepaalde periode laten indeelen.

Ktachtig en verhellond klinkt zij in de geuzenliederen :

«Vive le Geus, wilt christelijk leven,

Vive le Geus, liout frayen moet:

Vive le Geus, Godt lioed 11 voor sneven,

Vive le Geus, edel christen bloet," ')

of smeekende:

«Rijst op, o Heer, alderliefste Godt Hoe litnghe sult «jhij slapen . . -)

of juichende:

"Mijn ziel verblijdt liaer in den Heer,

Zijn hulp doet mij ontspringhen,

Dus wilt met mij tot. zijnder eer,

Een danekbaer liedt nu singhen.

Want wonder wrocht zijn stercke liant,

Hij heeft zijn volck ghedaen bijstant In het landt van Groeninghen." 3)

Alles gedragen door de vrome onderwerping aan (iods wil van het geuzenlied bij uitnemendheid, het //Wilhelmus":

1) Van Lummel , Nieuw Geuzenliedboek n°. 3.

2) // // // // » 19.

3) // // // // ff 26.

Sluiten