Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit een ander mij opgedragen vak, de bijbelselie theologie. Met de vele bepalingen van haar karakter \eimoei ik U allerminst; slechts herinner ik U, dat zij cene louter historische wetenschap is. Met dankbaar gebruik van de uitkomsten van exegese en van het liistorisch-critisch onderzoek naar den oorsprong der bijbelboeken wil zij komen tot de kennis van »La religion dans la bible". Gij herkent den titel van Chavannes' te recht geprezen boek. De bijbelselie theologie is niet geroepen hand- en spandiensten te verrichten voor eene of andere christelijke dogmatiek; zij kan ook geene leer uit den bijbel opbouwen, omdat <t van éénstemmigheid te dien opzichte in den bijbel geen sprake is, tenzij zij daarin latere dogmata wil inleggen, en dat mag zij niet willen, omdat zij dan geene historische wetenschap meer zijn zou. Haar is het om den bijbel te doen. Haar taak is liet uit zijne bladzijden naar voren te doen treden het godsdienstig denken en voelen, het geloof, de bespiegeling, de vroomheid, daarnaast ook de zedelijke begrippen en beginselen, zooals zich die van de oudste stukken van den Hexateueh af tot in de jongste brieven van het N. T. vertoonen. De bijbel het klassieke boek van den godsdienst.' Zeker! Dus willen wij weten, welke die godsdienst is in zijn leven en groei. De zorgvuldige analyse van ook maar één enkel vers kan ons uitnemende diensten bewijzen, maar om de synthese is 't ook hier te doen, om den opbouw uit het te zamen gebrachte materiaal.

Sluiten