Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogeerwaarde Hoeren Vertegenwoordigers van de Synode der Hervormde Kerk. Als ik denk ;ian de taak, waaraan nu voortaan, naar den inensch gesproken, mijn leven zal gewijd zijn, de wetenschappelijke en praktische opleiding onzer aanstaande predikanten, dan vervult mij eene groote vreugde. Ik ben U oprecht dankbaar voor 't groote vertrouwen, dat gij in mij steldet. Dat velen in uwe liooge vergadering en daarbuiten , voor wie mijne godsdienstige en wetenschappelijke lichting eene dwaling schijnt, mij met droefheid aan deze plaats zien, is ieder bekend. Ik wil er niet lang over uitweiden. In hunne gevoelens kan ik inij zeer goed indenken, maar ze niet doelen. Zoolang ik blijf gelooven in de mogelijkheid en in de wenschelijkheid van het naast elkander bestaan veler richtingen in onze kerk, die ieder haar deel der waarheid handhaven en in 't licht stellen, zoolang kan ik met een goed geweten, met lust en liefde mijn onderwijs geven in de richting, waaraan ik mijn hart heb verpand en waarvan het karakter U uit mijne woorden van heden middag althans eenigszins moge gebleken zijn.

Ik stel er prijs op nog eenmaal te verklaren, dat ik de belangen onzer Kerk naar mijn beste weten en vermogen zal dienen; dat voor deze mijne betrekking nu voortaan zijn zullen mijn tijd en mijne krachten: dat ik haar wetenschappelijk karakter wil hoog houden, en daarnaast trachten mijne leerlingen lief te doen krijgen die Evangeliebediening, waarin ik vijftien gelukkige jaren mijns levens sleet. In de gemeenten,

Sluiten