Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Oud-Archief van Curatoren.

1. Wetten ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden. 1699. 4°. gedr.

Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden. 1699. 4°. gedr.

Samen in 1 band.

2. Wetten ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden. 1699. 4°. gedr.

Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden. 1699. 4°. gedr.

Extract uyt de Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden. 1699. 4°. gedr. (Is een afzonderlijke uitgave van het 3° deel der Ordonnantie met afz. titel).

Samen in 1 band. Exemplaar met wit papier doorschoten.

3. Wetten ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden. 1728. 4°. gedrukt.

Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden. 1728. 4°. gedr.

Statuta et Leges Acad. Lugd. Bat. quae quotannis in ipsa novi Rectoris inauguratione leguntur [1728]. 4J. gedr.

Samen in 1 band.

4. Resolutiën van Curatoren. 1589—1803.

Het archief van Curatoren bezit geen volledig exemplaar der Resolutien; die over de jaren 1574—1589 ontbreken. Van die der jaren 1589—1595, 1595—1617 is een afschrift in twee deelen in het archief van Curatoren. Voor de jaren 1574—1667 bevindt zich een volledig exemplaar in het Gemeente-archief en bovendien is daar het oorspronkelijke exemplaar der Resolutiën voor de jaren 1574—1589 dat bij Curatoren ontbreekt (zie hierachter n°. 61).

Sluiten