Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Gemeente-Archief te Leiden.

In het Gemeente-Archief te Leiden bevinden zich volgens den Inventaris van Rammelman Elsevier, eerste deel p. 122/3:

60. De origineele Statuten, van 2 Juni 1575.

61. Een verklaring van den Senaat onderteekend door Nicolaas Dammius van 22 Mei 1576 waarin deze te kennen geeft nooit het Octrooi of de Statuten te hebben overtreden.

en tweede deel p. 78/9:

61. Negen folio-registers, bevattende de Resolutiën der Curatoren van de Leydsche Universiteit, van 28 Dec. 1574—1681 (lees 1667).

Na dien tijd zijn daarvan geene registers meer aanwezig. Eene complete collectie dier Resolutiën bevindt zich in het Archief van den Secretaris dier Universiteit (onjuist, zie n°. 4).

62. Twee folio-registers, betreffende het StatenCollegie (Col. Theologiae), van 2 Aug. 1593 tot 11 Aug. 1614; alsmede een alphabetisch register op de Resolutiën van het Staten-Collegie, a°. 1596. (Het zijn afschriften van de hierboven onder n°. 6 en 48 genoemde registers).

63. Eenige registers, bevattende de namen der studenten, professoren enz. van 1582—1601.

64. Kladnotulen van het Staten-Collegie, ten tijde van Mr. Nicolaas van Zeyst, Pensionaris van Leyden en Secretaris der Universiteit, van 9 Febr. 1596 tot 11 Aug. 1614. groot 33 bladz.

65. Eenige registers in folio, genaamd: Rolle van de R e c e n t i e, gedaen bij den Rector Magnificus, van 1667 tot

1746.

Sluiten