Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Proces-verbaal van 22 Dec. 1882 werden, op grond van het Koninklijk Besluit van 8 Maart 1879 van de arrondissementsrechtbank te Leiden overgenomen door

IV. Het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

115. Universiteits Crimineel Klagtboek 1594— 1600. 13 deelen.

116. Universiteits Civiel Dingboek 1631—1811. 10 deelen.

Tevens bevindt zich daar:

117. Notulboek der vergaderingen van heeren Rector en Assessores 1772—1810. (Zie no. 92).

Sluiten