Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst doet als windwijzer, wijst er op, dat wij met een gebouw te doen hebben, hetwelk voor de protestantsche religie is gesticht. Dit kerkgebouw kan dus niet een der vele monumenten zijn uit de eeuwen, die aan de groote reformatie der 10de eeuw voorafgingen. Trouwens in geheel Alkemade is geen enkel gebouw te vinden, vanwaar de eeuwen op ons nederzien. Kan het Godshuis te Rijnzaterwoude bogen op een bestaan van 1000 jaren en herinnert ons de plaats van het tegenwoordige kerkgebouw der Ned. Hervormden te Leimuiden aan de inwijding der eerste kapel in 1063, in welk jaar deze kapel aan den Abt van Epternach werd afgestaan door Bisschop Willem, in Alkemade kwamen alle kerkformaties eerst tot stand na de groote kerkhervorming. Geene der zes buurten (Oude- en Nieuwewetering, de Kaag, Roelofarendsveen, Rijpwetering en Oud-Ade) was kerkdorp, zoodat er geen enkel kerkgebouw voor de reformatie werd gevonden.

Te Roelofarendsveen was op de plek, waar later de buurtschool gehouden werd, eene kapel, welke gesticht was ter eere van Petrus, en Bgewijd aan St. Pieters banden.« Ook in de Kaag was zulk eene kapel. Nergens woonde echter een pastoor. De pastoors van Rijnzaterwoude, Hoogmade en Warmond hadden ieder voor een deel van Alkemade te zorgen. De Oude- en Nieuwewetering behoorden tot de parochie van Rijnzaterwoude.

De vraag, waarop wij nu gaarne een antwoord zouden willen geven is: Hoe heeft het Gode behaagd op dat wijd uitgestrekte en toen *) schier ontoegankelijke terrein van Alkemade de banier des zuiveren evangelies te doen planten? Een volkomen zeker antwoord kunnen wij niet geven.

In de nabijheid van Alkemade is, naar men verzekert, reeds vroeg de Gereformeerde leer verkondigd door niemand minder dan Jan de Bakker, die in 1525 om zijn geloof te 's Gravenhage is verbrand. Omstreeks 1523 werd deze

l) De rijweg naar Leiden door Alkemade is eerst aangelegd in 1868.

Sluiten