Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Na het uitspreken dezer rede werd mij van verschillende zijden met aandrang verzocht haar uit te geven. Zoo juist betoogd hebbende, dat wie wat heeft of meent te hebben, dit niet voor zich houden, maar algemeen eigendom maken moet, kon ik dit niet afslaan, te meer, daar in het congresverslag de voordrachten niet in extenso zullen worden opgenomen. Maar ik verheelde mij geen oogenblik, dat dit een verlaten beteekende van het oorspronkelijk door mij ingenomen standpunt (zie h.a. bl. 7), dat wij daar in de paedagogische sectie van het philologencongres „en familie" waren, en dus onbeschroomd ons vuil linnen voor den dag mochten halen. Dit is om meer dan een reden bedenkelijk; laat mij er eene mogen noemen.

Geen der door mij meegedeelde of aangeduide feiten of toestanden is uit de lucht gegrepen of overdreven voorgesteld, maar allen zijn zij slechts plaatselijke verschijnselen eener, naar ik geloof, algemeen verspreide kwaal. Het bijeenbrengen echter van zooveel verstrooide \ erschijnselen in het bestek eener korte redevoering

Sluiten