Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een beweging, die ook hen tot den rang van primi inter pares of nog lager wil neerdrukken. Nu beweer ik natuurlijk niet, dat een rector op een Nederlandsch gymnasium niet gehoorzaamd wordt, maar men heeft er een merkwaardig slag van, het terrein dier gehoorzaamheid tot uiterlijkheden en kleinigheden te beperken, zoodat een rector, die 't althans daar laat gelden, nog bovendien 't verwijt oploopt, dat hij alleen groot is in 't kleine. En nu ken ik heel goed al die fraaie redeneeringen, dat hij alleen moet heerschen door 't prestige zijner persoonlijkheid enz., maar de zaak is, dat men hem op den gang en de methodes van 't onderwijs en den geest, waarin 't gegeven wordt, op de keuze der leerstof en der leerboeken, kortom op alles, wat werkelijk zou kunnen dienen om eenheid in het onderwijs te brengen, al bitter weinig invloed toestaat. Komen er klachten over de school, zij worden bij hem ingebracht, worden de bestaande fouten niet verbeterd, hij wordt er voor aansprakelijk gesteld; maar als hij werkelijk wil ingrijpen in de leermethodes of de discipline, dan heeft men duizend stomme en sprekende middelen om hem aan het verstand te brengen, dat een leeraar aan een Nederlandsche school een onafhankelijk man is, die geen complimenten aanneemt. En toch, wanneer deze heeren zich eens voor een oogenblik konden ontdoen van hun hollandsche kregeligheid en kitteloorigheid, zouden zij dan niet moeten erkennen, dat de eenheid der school, zoo die er ten minste is, alleen gerepresenteerd kan zijn in de persoon

Sluiten