Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

In de tweede plaats kan de eenheid eener school gezocht worden in de samenwerking van haar personeel onderling. Dit punt is niet identisch met het voorgaande, want zulk een samenwerking is zelfs denkbaar aan een inrichting, waar niet eens een directeur is, en aan t Christelijk gymnasium te Utrecht kan men daarvan zelfs op t oogenblik de werkelijkheid aanschouwen. \ oor zulk een samenwerking is een eerste vereischte, dat de leeraren telkens en voortdurend en op allerlei wijzen kennis nemen van elkanders onderwijs. Met name moet het bijwonen van elkanders lessen, het zoogenaamde hospitcercn, thans bij ons zoo goed als onbekend, zoodanig in onze nationale schoolzeden opgenomen worden, dat het een dood alledaagsche zaak wordt, zoowel voor de leeraren zeiven als voor de leerlingen, die, men neme er slechts de proef van, er spoedig zoo aan wennen, dat zij van den hospitant nauwelijks meer notitie nemen, dan dat zij misschien bij zijn binnenkomen en heengaan voor hem oprijzen en hem een stoel aanbieden. Het argument dus, dat zulk vreemdelingenbezoek storend op 't onderwijs werkt, is allerminst steekhoudend. Vanzelf geven zulke bezoeken aanleiding tot besprekingen, waarvan wederzijds de leerstof, de leermethode en de leerlingen de onderwerpen zijn; verstandige mannen zullen daarbij gaarne de op- en aanmerkingen van belangstellende collega's in welwillende overweging nemen. Maar zulke bespre-

Sluiten