Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Concludeerende kan na hetgeen is medegedeeld nauwelijks betwijfeld worden, dat chloroform in staat is in de lever veranderingen te voorschijn te roepen, die nu eens bestaan in vetdegeneratie of infiltratie (deze vraag heb ik opzettelijk onaangeroerd gelaten, als vallende buiten mijne competentie) met matige cel- en kernnekrose, al of niet gedurende het leven gepaard met icterus.

2) dan weer in de hevigste gevallen een klinisch beeld geven, dat met den icterus gravis en acute gele leveratrophie opmerkelijke analogie vertoont.

3) dat ook de lichte icterus na chloroform-narkose hoogstwaarschijnlijk door veranderingen in de lever wordt veroorzaakt en niet als katarrhale icterus is op te vatten.

In aansluiting met het 1ste vermeld ik, dat na den dood niet zelden zeer zieke levers en verdere afwijkingen in nieren en hart, met de voor chloroform-vergiftiging gangbare veranderingen worden aangetroffen, terwijl van verschijnselen van den kant der lever gedurende het leven geen gewag wordt gemaakt; zoo bijv. de gevallen van Fr&ïïkel, Bastjanei.ij (geval I en II), Ambrosiuk, Makthen, Schenk (geval I), Fokster (geval I), en Hejntz (verschillende gevallen). Ook te Leiden zijn deze meermalen waargenomen.

Terugkeerende tot de bespreking van het klinisch ziektebeeld herhaal ik wat ik reeds bij den renalen vorm opmerkte, dat dergelijke heftige symptomen ook worden gevonden in gevallen van echten tardieven chloroform-dood, waarbij èn de verschijnselen èn de veranderingen der nieren meer op den voorgrond komen en, gedurende het leven althans, elke aanwijzing van ernstige functiestoornissen der lever ontbrak.

De psychische afwijkingen verdienen een oogenblik de aandacht: aanvankelijk ziet men lusteloosheid, geringe belangstelling van den lijder in zijn eigen lot, tot sterke apathie toe; gewoonlijk snel overgaande in een tweede stadium van toenemende onrust en gejaagdheid; de lijder wordt woelig, springt uit het bed, herkent zijn omgeving niet meer, spuwt om zich heen, laat urine en ontlasting loopen; deliriën in alle graden van hevigheid en hallucinaties treden op, en weldra sluit zich hier het terminale stadium van sopor en coma aan, waaruit in den regel de lijder niet meer ontwaakt.

Sluiten