Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vindt, deze psychische afwijkingen èn bij den cholaemischen èn bij den zwaren renalen vorm, maar ook in gevalleD, waarbij gedurende het leven het hardnekkig braken en de hooge polsfrequentie de eenige symptomen waren (bijv. bij Heintz). Krampen en epileptiforme toevallen komen bij den cholaemischen en renalen vorm, en ook bij de gevallen beschreven als postnarkotische acetonaemie voor.

In de tweede plaats een woord over de bloedingen in allerlei organen, waaraan voor zoover ik weet nimmer meerdere aandacht is geschonken.

Bloed in het braaksel behoort tot de meest veelvuldig voorkomende symptomen; Lewin vermeldt 't ook als een symptoom van chronisch chloroform-inisbruik. Wellicht staan de maagbloedingen en capillaire haemorrhagiën in het maagslijmvlies in verband met de sterke vettige en hyaline degeneratie van het maagslijmvlies, door Ungar en later door Poroschin beschreven; in mijne waarnemingen werd deze ontaarding niet gevonden. Bloed in de faeces en darmbloedingen treft men aan in gevallen van Heintz (No. VII), Bandi.er en mijn geval IV.

Verder komen voor petechiën op de huid (geval I met subconjunctivale bloeding Bandlek, Ballin, Auburtin (No. I), Lecènes en mijn geval No. I.; op de pleura : Bastiawelli (geval I en III) en Stii.ek ; epicard bij Förster (geval II); Lewin vermeldt een geval van purpura haemorrhagica na chloroforminhalatie, in een ander geval terstond na de narkose onderhuidsche bloedingen. Bloedingen in de spieren vermeldt Bandler (geval I); bloed in de urine: Grube, Vorderbrüuge (I), Steinthai,.

Voor een deel staan deze bloedingen met de cholaemie in verband, anderdeels kwamen zij ook voor in niet cholaemische vormen, spreken dan wel voor een verandering van het bloed, in welk verband ik verwijs naar hetgeen in den aanvang omtrent den invloed van chloroform op het bloed is medegedeeld. Bij de bespreking der diff'erentiëele diagnose met sepsis kom ik op deze bloedingen terug.

Diagnose en praeditponeerende momenten.

Wanneer men de casuistiek van de late chlorofcrmvergiftiging in hare verschillende vormen bestudeert, komt men telkens voor de moeilijkheid te staan: heeft men iD het gegeven geval

Sluiten