Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" Evengoed is het thans vrijwel algemeen aangenomen, bij bestaande nier-aandceningen zoo mogelijk chloroform uit te sluiten; vooral bij voorgenomen nephrectomie zij men uiterst voorzichtig'; aether verdient dan verre de voorkeur.

o '

Schede, Förster, Graff, Früïikel en Schenk zagen de typische chloroform-intoxicatie bij nephrectomie, morbus Brioht enz. Offergeld behandelt in den breede [het gevaar, dat reeds anderwijze aangedane nieren door chloroform-narkose loopen.^ bij zijn uitgebreide proeven werd de schadelijke chloroformwerking op de nier belangrijk sterker door hydronephrose, nephritis en stuwingsnier.

In de laatste jaren is meermalen de aandacht gevestigd op narkose-dood bij status thymicus, lymphaticus. Dörner heeft daarvan een typisch geval medegedeeld en is later door andere schrijvers gevolgd. (Een gezonde knaap van 3V2 jaar ondergaat een narkose van 1 uur voor een dubbele Bassini-operatie. Na operatie lichte albuminurie; wond zonder reactie; langzaam stijgende koorts; dood onder toenemende hartzwakte na 42 uur; bij de sectie werden behalve de bij chloroform-nawerking gangbare degeneratie der organen, gevonden een vergrooten thymus en sterke hyperplasie van het geheele lymphatische apparaat.

Voorts vestig ik er de aandacht op, dat men vetzucht en alcoholisme opvallend dikwijls in de ziekte-geschiedenissen aangeteekend vindt: alcoholisme bij de gevallen van Thiem en Fischkr (dilirium tremens?)- Baktianei,i,i I, Banoler, Mintz, Cohn. Lecènes ; Schenks twee gevallen betreffen een herbergierster resp. dochter van een herbergier en mijne gevallen no I, IV betreffen eveneens alcoholisten.

Van vetzucht wordt gewag gemaakt in de gevallen van Bandi.kr (I), Schenk (I), Förster (II) en mijne gevallen I, IV, V.

Meer nog dan dit alles zijn van belang bestaande etteringsprocessen, sepsis enz.; ook kort na genezing van suppuratieve aandoeningen wordt veelal een chloroform-narkose slecht verdragen ; menig geval, dat als tardieve chloroform-dood werd beschreven, is later door anderen op rekening van sepsis gesteld en hier naderen wij tevens de quaestie der differentieele diagnose. Ontstekingsprocessen waren aanwezig in de gevallen van:

Sluiten