Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer gering chloroforinverbruik, in de groote meerderheid was echter veel of langdurig chloroform toegediend; de leering ia duidelijk genoeg.

Langdurig braken na de narkose, hooge polsfrequentie, lichte icterus bescbouwe men steeds als ernstige teekenen: een ruim gebruik van maagspoelingen, excitantia, toevoer van veel vocht, subcutaan, rectaal enz. is aangewezen.

Is het toeval, dat van de zes zeer ernstige cholaemische gevallen door mij waargenomen, drie herstelden, waar liypodermoclyse in groote hoeveelheden en dikwerf herhaald werd toegepast? Van de 10 ernstige cholaemische gevallen, de mijne incluis, die tot herstel kwamen, zijn er deze drie en die van Ballin en Lajjdow, waarbij hypodermoclyse werd toegediend.

Helaas hebben in andere door mij waargenomen gevallen deze maatregelen niet gebaat, doch dit kleine getal genezingen is groot genoeg om naast andere middelen ruimen onderhuidschen watertoevoer met klem aan te bevelen.

Sluiten