Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitloopers, die de vroeger gebruikte stalmest geheel overbod.g

SwsaSSSaSS

tï«"■ '"."xs s

«j"-Sfsa

natuur. Paracelsus (19 dierlijke voorwer-

;rr sar = s

kwikzilver, zwavel en zou . , . . eenoemde elemen-

andere dan ie, same„stelling van de anorga-

werkzaam zijn. want zooq ^upn(\ ziin kan men vele

nische verbindingen met zek,erheidbekend z.jn,^^ ^ ^

van deze kunstmatig uit hunne ^ cn men nam

aanmat tol hunn^'vonning'eene bijzondere kracht, de .vis vitalis"

nische verbinding werd buiten ^r om de geheele

de levenskracht. Nu ging men q den duur

levenskracht te loochenen en e ^e^unn^n samenstellen, even alle organische verbindingen zou . ™heeft men wel nog vele als de erkende anorganische. deze alle hebben

andere verbindingen Iceren samenstellen, maar deze

Sluiten