Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met oprechte dankbaarheid nam men alles uit Gods hand aan. De geneesmiddelen werden beschouwd als goddelijke geschenken, waarvoor men dank offerde op de plaatsen (altaren en tempels), waar men God vereerde. Onwillekeurig werden de leiders bij de Godsvereering, de priesters, ook degenen, die van de geneesmiddelen afwisten en deze verordenden.

Zoo bij de Indiërs lag de uitoefening van de geneeskunde geheel in handen van de priesters. Ofschoon men reeds chemische en chirurgische kennis bezat, bestonden de geneesmiddelen toch bijna geheel uit geneeskrachtige kruiden, en wel uit verschillende samenstellingen daarvan; waaruit blijkt, dat men toen reeds, met verschillende kruiden op het gansche organisme wenschte in te werken. De Indiërs leefden matig (de priesters geheel vegetarisch) en stonden bij de Grieken bekend als „Macrobiers" of „langlevers." Behalve de regeling van het diëet, werden ook wasschingen en baden aanbevolen. Tevens werd groote invloed toegekend, naast de geneesmiddelen, aan het heilige woord door de priesters daarbij gesproken.

In de vroegste tijden waren ook bij de Chineezen en Japanners de geneeskrachtige planten in gebruik, als: de rhabarber, kamfer, gentiaan, munt, wilgenbast, vlier en dergelijke middelen.

Eveneens bij de Egyptenaren werd de geneeskunde door de Priesters uitgeoefend. Men hield veel van regeling van het diëet, wasschingen en baden, ook massage en wendde verschillende kruiden aan. Bij waterzucht beval men het gebruik der Scillaboc (Scilla maritima) aan, de ramenas gold als voortreffelijk borstmiddel, en de ui werd als geneesmiddel hoog geschat, eveneens wendde men knoflook aan. De zieken moesten gedurende de eerste 4 dagen streng diëet houden en namen baden en massage, zonder meer. Andere middelen werden eerst daarna aangewend ; eerst wilde men de geneeskracht van de natuur ongemoeid laten begaan. Volgens de oudste schrijvers golden de Egyptenaren voor zeer gezond.

Ook bij de Israëlieten waren de priesters tegelijk geneesheeren en wendden baden en kruiden aan. De profeet Jesaia verordende koning Hiskia vijgenomslagen tegen kliergezwel. Ge-

Sluiten