Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorschrijven van middelen in bepaalde gevallen.

Men heeft gevonden, dat het menschelijk lichaam ook kiezelzuur (acidum silicicum) bevat. Een Professor onderzocht de asch van een extract, gewonnen van 50 gram van eene plant, genaamd kattenstaart (Equisetum arvense), en vond daarin 0,3 gram kiezelzuur. Bij de mededeeling van dit onderzoek schrijft hij verder: „In den hiesigen Apotheken kaufen die Leute vielfach ein Kraut, im gemeinen Leben „Kattenstert genannt. Es ist zerschnittener Ackerschachtelhalm, Equisetum Arvense. Es wird ein Thee daraus gekocht und dieser bei gichtischen Affektionen und ihren Folgezustanden, Gries, Steinleiden, aber auch bei Cholelithiasis (Galsteenziekte) getrunken. Wie mir von kompetenter Seite berichtet wurde, ist zumal bei letzterem Leiden die Wirkung deutlich ausgesprochen." De gevolgtrekking is: kiezelzuur zit in de kattenstaart, deze is goed tegen sommige ziektetoestanden, dus: „In welcher Form sollen wir, wenn wir mit reiner kiezelsaure arbeiten wollen, diese innerlich verabfolgen ?" Mijne gevolgtrekking is, laat ons dus voortgaan met het toedienen van de kattenstaart en dergelijke planten bij bovengenoemde toestanden.

De autoriteiten zijn het er niet over eens, of de organische stoffen en chemische preparaten geassimileerd worden, ja of neen. Voor de hand ligt, dat de vraag bij den tegenwoordigen stand der wetenschappen nog niet met zekerheid beantwoord kan worden. „De natuur der chemische krachten is nog in de diepste duisternis gehuld", heeft onlangs een kenner op dat gebied verklaard. Bovendien sedert de ontdekking van de „Röntgen"- en „Becquerel-stralen," van het verschijnsel der radioactiviteit, past het den opstellers van hypothesen een beetje met bescheidenheid en voorzichtigheid zich uit te drukken. De oude waarheid wordt bevestigd, hoe meer men leert, hoe meer men inziet, dat men slechts weinig weet van al hetgeen nog te leeren valt.

In elk geval mogen wij als waar aannemen op grond van de ervaring, dat naast de voedingsmiddelen uit het plantenrijk het eerst bij ziekten in aanmerking komen de plantaardige geneesmiddelen, en wel de ongiftige, die wij onmiddellijk uit de hand der natuur ontvangen. Daarentegen heeft de ervaring geleerd,

Sluiten