Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men de chemische stoffen niet straffeloos kan innemen. De natuurlijke bronwateren met hun fijn verdeelde, gepotenzeerde, stoffen, en de hooge verdunningen in de homöopathie gebruikt, willen wij voorloopig buiten bespreking laten.

Blijft men beweren, dat de middelen der chemische fabrieken toch wel door het lichaam worden opgenomen, dan kan men zich dit niet anders denken, dan dat het, met het oog op de vele schadelijke en zelfs gevaarlijke nevenwerkingen, geschiedt met eene noodlottige verkrachting van de eigenlijke inwendige, ingeschapen natuur des lichaams.

Hoewel de behandeling met plantaardige middelen meer en meer op den achtergrond gedrongen werd, waren er toch nog steeds geneesheeren te vinden, die zich daarvan niet los konden maken. Ja, zelfs waren er een groot aantal, die in hunne geschriften een of meer geneeskrachtige planten uitvoerig behandelden.

Groot opzien baarden de kuren van den Hessen-Kasselschen Oberhofrath en eerste lijfarts van den Landgraaf van Hessen Dr. Joh. Kilmpf in de tweede helft der 18de eeuw. Deze hooggeroemde arts onderscheidde zich bij zijne behandeling met kruiden van de andere kruidenartsen, dat hij de gewone behandeling met kruiden ondersteunde „mit blos aus dem Pflanzenreich genommenen gesottenen, seifenartigen, auflösenden, nach Umstanden erweichenden, geschmeidig machenden oder gelind prickelnden und starkenden Heilmitteln dem Mast und Grimmdarm in Gestalt von Klystieren, unter dem Namen Visceralklystiere, (Viscera = ingewanden) beizubringen." Men heeft beweerd, dat de kruiden op deze wijze zonder uitwerking bleven op het hoogere gedeelte van het darmstelsel; physiologische proeven met gekleurd water hebben echter aangetoond, dat door opzuiging dit water zelfs tot in de maag geraakte. Bovendien een Prof. in dePhysiologie beweerde dat de voeding door straling geschiedde. Hij werd deswege door de wetenschap in den ban gedaan; maar wat moet men thans wel gelooven, nu men de radiumstralen ontdekt heeft? Hoe dit alles ook moge samenhangen, de ervaring heeft geleerd, dat men met eene passende kruidenbehandeling buiten-

Sluiten