Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo bij Plinius, verder bij Arnold de Villa nova, Hieronymus Bock, Franci, Leonh. Fuchs, Matthiolus, Loeselio.Tabernaemontanus enz.

De ouden pasten de Euphrasia toe op de volgende wijze: 1.) het frissche kruid tot een brij gewreven, 2.) het uitgeperste sap, vervolgens nog als conserfextract, poeder, oogentroostwijn en -water. De eerste vormen zijn de werkzaamste, de andere zijn minder aanbevelenswaardig. Dit dient men te weten en in de gegeven gevallen te bedenken, niet alleen ten opzichte van deze plant, maar ook van vele andere. Terecht zegt Prof. K.: „Erwiigt man diese verschiedenen, zum Theil wenig wirksamen Formen, so kann die Unsicherheit und das Widersprechende in den Erfahrungen über dieses Heilmittel nicht befremden, und es erklart sich, dass man dasselbe zuletzt ganz vergass. Die Geschichte der Euphrasia wiederholt die Schicksale ahnlicher wirksamer Heilmittel, und warnet."

Ook Prof. K. kwam tot het resultaat bij zijne onderzoekingen, dat de Euphrasia eene voortreffelijk genezende werking uitoefent op de slijmvliezen, bij ziekte, ontstaan door kouvatting, en daarbij vooral op de hersenen en op de oogen, tegen hoesten, heeschheid, oogpijnen, hoofdpijn, duizeligheid, enz.

Een man van 45 jaren leed sedert eenige jaren aan een zeer lastige katarrhalische oogontsteking, die zich eindelijk ook uitstrekte tot op de oogleden, en waarbij de gewone middelen niet baatten. In weinige dagen werd hij daarvan genezen door de in- en uitwendige toediening van het sap en aftreksel van de Euphrasia.

Geachte Lezer, moet men de getrouwe waarnemingen gedurende zoovele eeuwen, en in vele landen, van zoovele geneeskrachtige planten, niet veel hooger schatten dan de weinige aanbevelingen gedurende enkele jaren, van enkele waarnemers, welke hunne waarneming dikwijls doen in het belang van eene chemische fabriek?

En indien de natuur ons nu nog karig met planten bedeeld had; maar het tegendeel is het geval, want met kwistige hand deelt zij overal overvloed van werkzame plantaardige voortbrengselen uit. Prof. Dragendorff beschrijft in een zijner werken

Sluiten