Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim 121/, duizend planten, die den mensch öf als voedsel öf als geneesmiddel kunnen dienen.

Maar waarom heeft men dan toch die nuttige geneeskrachtige planten verwaarloosd ? Gelijk ik reeds zeide heeft de mensch een onderzoekenden geest. Hoeveel moeite getroost men zich niet in het gewone leven, om het „naadje van de kous" gewaar te worden in eenvoudige dagelijksche gevallen. Reeds in de oudste tijden kende men de slaapverwekkende eigenschap van de manekop. Daarmede was men niet tevreden. Men moest meer van de zaak weten. Bij eene insnede in den kop van deze plant zag men een melkachtig sap langzaam te voorschijn komen. Dit opgedroogde sap is het opium, hetwelk eene sterkere werking uitoefent dan de manekop, en, zooals wij weten, in sommige streken tot opiummisbruik aanleiding gaf. In 1816 echter wist een apotheker de Morphine als rein alkaloid langs scheikundigen weg uit het opium te bereiden, hetwelk later gevolgd werd door de ontdekking van Codeïne, Papaverine, Nicotine enz. Vooral de morphine vertoont den slaapverwekkenden, kalmeerenden en pijnstillenden invloed in nog hoogere mate, maar is ook gevaarlijker. Prof. Lewin zegt te dien opzichte „Es wAre gut, wenn jeder, der dasselbe verschreiben will, sich klar macht, ob der erwartete Erfolg nicht in minder eingreifender Art erzielt werden kann." Hoewel eene groote hoeveelheid opium tot de bereiding van morphium gebruikt wordt, toch dient eene nog grootere massa als bedwelmingsmiddel voor de opiumschuivers, die het zoowel kauwen als rooken, vooral onder de Turken, Grieken, Perzen en Chineezen, en sedert ongeveer 1870 ook in Noord-Amerika. In Engeland begon men met dit misbruik reeds in de vierde eeuw van onze jaartelling. De gemakkelijker gegebruikswijze en vooral de onderhuidsche inspuiting van het morphium zijn oorzaak, dat naast de vele millioenen opiummisbruikers van het Oosten, gedurende de laatste 50 jaren, vele millioenen in het Westen morphinisten geworden zijn. In den regel bij de meer gegoeden vindt men, voor velen verborgen, deze ongelukkige slaven van de morphine-spuit; en wel onder alle standen verdeeld; een hoog percent onder de geneeskundigen.

Sluiten