Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroerde Mixturen (Mengzelen) der Apotheeken, welkers Ingredientia (Inmengzelen) UL. verborgen blyven. Drinkt Kruider-Theën, gy door de dagelyksche Koffiemelk verlekkerde Juffrouwen, zy zal UL. van vele toevallen, dewelke uit deszelfs misbruik ontstaan zijn, weder verlossen, en uwe bleeke verf met een gezonden verwisselen. Drinkt Kruider-Theën alle liefhebbers van do vreemde thee: want hier onder zal u geen bedrog, vervalsching en verwisseling van kwaade met goede waar, gelyk dikwils by hen geschiet, wedervaaren. Laat d' inbeelding alleen maar vaaren, dat de Thee alle inlandsche kruiden in voortreffelykheid te boven gaat, en streelt uwe smaak niet te veel; zoo zult gy eindelyk in de bitterheid, de zoetigheid en in de slechte verachtelyke veld-, bosch-en tuin-kruiden, de bewaring uwer gezontheid en de herstelling vinden in de voornaamste en d' alderzwaarste ziektens der Hoofd-leden, als der Herssenen, Hart, Maag, Long Lever, Milt, Nieren, en der Moeder, als ook in d' Onreinigheid des bloeds, 't scherpe Lee-water, in Scheurbuik, Jicht en Podagra Door de zeer heilzame Kruider-Theën kan men de gezontheid bewaren, eene hooge ouderdom bereiken en 't leven verlangen."

Welke is nu bij ervaring de werking der plantengeneeswijze ?

Zij ondersteunt de ziekte in haren strijd tegen de storing, die in de functies der cellen ontstaan is;

in haren strijd tegen de stoffen, die in het organisme niet te huis behooren ; helpt deze weg te voeren langs natuurlijken weg en bezorgt het lichaam nieuwe bouwstoffen.

De eetlust wordt aangewakkerd, de spijsvertering verbeterd, de afscheiding van verbruikte stoffen door den darm, door de unneafscheiding en de huiduitwaseming bevorderd; in het algemeen de stofwisseling wordt verlevendigd.

De enkelvoudige stoffen, die zich bevinden in de planten en die eene bepaalde werkzaamheid in het organisme ontvouwen zijn, zooverre men dit thans kan nagaan :

Sluiten