Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omzetting bij standvastige temperatuur en op omkeerbare wijze plaats grijpt; en nadat liet gelukt Avas. om liet verband van die affiniteit met de temperatuur, koncentratie's en evenwichtskonstante nauwkeurig aan te geven, — was er óok voor liet oer-oude probleem der chemische verwantschapskracht een nieuw stadium aangebroken. Berthei.ot's zoogenaamd „derde thermodvnaniiscli principe", — volgens hetwelk ieder chemisch proces, dat zonder energie-toe voer van buitenaf plaats heeft, altijd /.ou moeten verloopen tot de vorming van dat stoffelijke systeem, welks opbouw met eene maximale Avarinte-ontwikkeling gepaard gaat, — bleek eene dwaling geweest te zijn. De uiteenzettingen van Gtbbs en Yox Helmhoi.tz over de splitsbaarheid der totale energie, in een transformeer baar deel, en eene, niét in uitwendigen arbeid om te zetten fraktie, leerden inzien, hoe Berthei.ot's stelling alleen waar kón zijn onder zéér bepaalde omstandigheden: nl. bij 't absolute nulpunt, öf wanneer de chemische affiniteit géene funktie ware van de temperatuur; een geval, dat volgens de ervaring van eeuwen, wel als praktisch nooitvoorkomend kan gelden. Door de aanwending dezer inzichten en beschouwingen bij de studie der omkeerbare galvanische elementen, leerde men even zoo eenen nieuwen weg ter affiniteitsbepaling van chemische reaktie's kennen: nl. door de meting der elektromotorische

Sluiten