Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede. — in dezen evolutie-keten niet meer of minder dan elf van zulke schakels telt!

De heerschende opvatting omtrent alle deze omzettingen is weer eene zuiver kinetische; en hoe zou hij, die ook slechts éénmaal in de gelegenheid was, om de uitslingering dei positief geladene helium-atomen door het radium te aanschouwen, ooit aan het volle recht van eene zoodanige kinetische opvatting dezer verschijnselen meer kunnen twijfelen?

A oor den overgang naar élk volgend stadium geldt ook hier de wet der wowomolekulaire reaktie s; wederom is dus de mathematische vorm van t reaktieverloop gegeven door eene logarithmisclie, of eene daarmee aequivalente exponentieele funktie. Op grond van deze beschouwingen is het dan niet al te bezwaarlijk meer, om den toestand van het stelsel bij trapsgewijze reaktie's van deze soort, op èlk oogenblik nauwkeurig te berekenen; en wel voor iedere bijzondere verhouding, die er bestaat tusschen den verloopen waarnemingstijd, en dien, welke voor de totale omzetting der in 't spel zijnde prodtikten karakteristiek is. Het algemeene resultaat, dat op die wijze steeds weer in den vorm van meer of minder samengestelde exponentiaalfunktie s kan worden geschreven, is hij deze soort van omzettingen in alle gevallen met het proefondervindelijk verloop der aktiviteitsveranderingen in volkoinene overeenstemming gevonden.

Sluiten