Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de man, die eenmaal als vurigste priestereener alles omvattende „energie''-loer, in zijne epochemakende redevoering „Die Uebervvindung des Avissensehaftlichen Materialismus", den banvloek over de atomistische molekulairhypothese uitsprak, — zich thi'ins in zijn jongste werk gedrongen gevoelt eerlijk te bekennen, dat de wonderlijke ontdekkingen op liet gebied der radioaktiviteit, en de volledige overeenstemming van The Svedbeuo's en Perkix's proeven over de Bwowvsche molekulairbeweging, met de kinetische theorieën die door Eixstein en Smoixchowsky gegeven zijn, — hem <t volkomen van overtuigd hebben, dat Avij thans het sedert duizende jaren gezochte bar ijs voor de „atomistische'' struktuur der stof in handen hebl>en. en dat aan de kinetische theorie der materie en der warmte een volledig recht van bestaan moet worden toegekend?

Jn elk geval kan het reeds nü merkbare streven van den kant der theoretici, om kinetische beschouwingen ('tók op problemen uit het gebied onzer wetenschap toe te passen, slechts toegejuicht worden ; en niet het minst, omdat daardoor bewezen wordt, hoezeer men ook elders van den waan gaat terugkeeren, als zoude eene „hypothesenvrije" natuurbeschrijving ooit bestaanbaar kunnen zijn!

Nevens de energie-leer, moet ook in ónze wetenschap, voor atomistische en kinetische voorstellingen, en voor eene door mathematische beginselen

Sluiten