Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomende wijze bejegend en mij op vriendelijke wijze in ITw midden ontvangen. Dat ik met dat al volkomen besef, wélke verplichtingen mij het voorrecht, tot l wen aanzienlijken kring te behooren, oplegt, hoop ik 1' ten allen tijde in doen en laten te kunnen toonen. Wilt mij Uwen raad en l we voorlichting bij voorkomende gelegenheden niet onthouden!

Mijne Hekken Leuex van de Faculteit i»ek Wis- ex Natuurkunde.

U in het bijzonder wil ik hier danken voor de van U ondervondene hartelijke belangstelling en toegenegenheid, die mij mijn thans verlaten werkkring tot eenen gemaakt hadden, waarin ik mij, ondanks enkele schaduwzijden, werkelijk zéér gelukkig gevoeld heb. "NVeest er van overtuigd, dat ik niet zal vergeten, wat ik U verschuldigd ben, en dat ik mijnerzijds alles zal doen, otn mij Uwe vriendschap waardig te toonen. Wilt mij ook verder, bij onze toekomstige samenwerking die welwillende kritiek deelachtig doen worden, die bij de uitoefening van een ambt gelijk het onze, als zoo onmisbare wegwijzing moet beschouwd worden.

Aangezien, geachte Evkman, de opleiding deitoekomstige chemici 1111 voortaan aan ons beiden toevertrouwd is, zal wederzijdsch overleg in vele

Sluiten