Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen vonkjes, maar tusschen die standen wel vonkjes. Hier vond Hertz dus een volkomen analogon van de interferentie-verschijnselen bij licht en geluid; immers de uitwerking van den door den vibrator direkt uitgezonden straal wordt opgeheven of versterkt door den teruggekaatsten, naar gelang van het verschil in doorloopen wegen. Hierdoor was dus het onomstootelijk bewijs gegeven, dat een electrische straal door trillingen wordt voortgeplant en dus tijd noodig heeft voor de uitbreiding. Uit deze proeven gelukte het de snelheid van voortplanting te bepalen en er werd eene waarde gevonden zoo weinig afwijkende van de snelheid van het licht, dat het verschil aan de onvermijdelijke waarnemingsfouten kon worden toegeschreven.

Het feit dat electrische werkingen tijd noodig hebben om zich te verbreiden met eene snelheid van het licht, is wel de fraaiste bevestiging der beschouwingen van Faraday en Maxwell; een middenstof, en wel dezelfde waardoor het licht zich voortplant, moet de drager zijn der electrische werkingen. Van bovenstaande proeven getuigt Hertz zelf: »Bei Anstellung derselben stehen wir schon ganz und voll im Gebiete vom Lichte. Indem wir die Versuche planen, indem wir sie beschreiben, denken wir schon nicht mehr elektrisch, wir denken optisch. Wir sehen nicht mehr in den Leitern Ströme fïiessen, Elektricitaten sich ansammelen; wir sehen nur noch die Wellen in der Luft, wie sie sichkreuzen, wie sie zerfallen, sich vereinigen, sich starken und schwachen. Von dem Gebiete rein elektrischer Erscheinungen ausgehend, sind wir Schritt vor Schritt zu rein optischen Erscheinungen gelangt." Want inderdaad tusschen de stralen van electrische kracht, die door den vibrator uitgezonden worden, en lichtstralen, kunnen we geen andere dan kwantitatieve verschillen aanwijzen, geen

Sluiten