Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den onderwijzer wordt uitgewerkt, om er de zijne voor in de plaats te stellen.

Men is wars van navolging!

Navolging is uit den booze ! Oorspronkelykheid bovenal! .Geen wandplaten dus!" Geen Pleister! „Zelfs verboden in Pruisen !" Bestudeering van wat door anderen, door groote kunstenaars van voorheen gemaakt werd ? Wacht er u voor! Het zou het oorspronkelijke in den leerling schaden, de vrije ontwikkeling van het idividuëele te veel in den weg staan, zoo ongeveer redeneert men!

Impressionistische — illustratieve kunst wordt gekweekt zei ik. Nauwkeurig teekenen? Wel mooi maar niet 't voornaamste! (Perk : Het nieuwe Teekenonderwijs in de practijk.)

't Streven is, impressies weer te geven, kleurimpressies vooral! Vluchtig schetsen ! Illustraties maken van leeslesjes, versjes en vertellingen ! (*)

Zou men niet denken, werkelijk in het kind reeds met den volleerden kunstenaar te doen te hebben ?

Misschien ben ik een beetje ouderwetsch uitgevallen, 'k Heb dan ook een ouderwetsche Akademische opleiding gehad, meer studie gemaakt van kunstproducten dan van de natuur, (zooals de nieuwe richting deze zoekt), ik voel ontzaglijk veel voor kunst, heb door 't bestudeeren van kunstwerken en kunstproducten eenigszins kunst leeren begrijpen, maar ik heb altijd gemeend, dat individualiteit in een kunstenaar, en gezond impressionisme in de kunst pas de vrucht waren van jaren ernstige studie, ongeschikt, om daarmee aan te vangen. Men zie maar eens de verschillende phases, die de groote mannen hebben doorgemaakt,

i*) Der Sehüler werde au gehalten, hierbei nur das zu zeichnen, was er in der Natur sieht, und lieber die farbigen Eindrücke in breite wirkungsvolle Töne zu übersetzen, als akademische Konturen anzukliigeln, wo solche in der Natur nicht vorhanden sind (Hirth: Ideën über Zeichenunterricht u. s. w.)

Sluiten