Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen ten platten lande althans) n.1. als werkwoord, zelfstandig gebruikt minder echter, om der visschen schoonheid te bewondeien, dan wel om de zenuwspanning, als hij er een groote aan den hengel heeft, hij houdt van vogels — om ze te vangen —van eieren om ze te zoeken, maar — de .natuurlijke neiging", dit alles in teekening voor te stellen — ik heb ze nooit ontdekt!

Och! laat ons eerlijk zijn en erkennen, dat alle onderwijs ^lwan|£ is, zelfs het teekenen volgens de nieuwe richting, hoe aangenaam het een kind ook gemaakt wordt. Van Alphen is ter ziele !

Geef het kind maar eens de keuze tusschen een uur vrij, om in de natuur zijn lusten bot te vieren, of een uur teekenen naar de natuur volgens de Reformmethode, en ik weet wel, wat het kiezen zal.

«Het kind houdt van de natuur — 't is waar — om er zich naar hartelust in te vermaken, niet om het schoone daarvan. Nog minder denkt het er aan, om dit voor te stellen. Zijn voorstellingen zijn van anderen aard. Natuurlijke neiging ? ! Al die levensvormen, waarvan men zich bedient, ze worden het kind opgedrongen, evengoed als wandplaten en wat dies meer zij. Mij komt het voor, dat de schoonheidszin, het gevoel voor lijn, gevoel voor kleur, voor harmonie van kleur, noodig, om iets voor de kunst in t dagelijksch leven te voelen en deze te leeren begrijpen, beter ontwikkeld kan worden door 't gebruik van goede wandplaten, sierlijke vormen, uitgevoerd in goed harmonieerende kleuren, dan door de natuur te reproduceeren op zoo primitieve oppervlakkig realistische wijze.

Ik zal de laatste zijn, die het kind niet het oog zou willen openen voor de schoonheden der natuur, maar m. i. lio-t dit

7 O

meer op den weg van het vak „Kennis der natuur", dan dat men zulks door het teekenen dier levensvormen zal bereiken.

En hoe tracht nu het nieuwe Hamburger teekenonderwijs den kunstzin bij het volk te ontwikkelen?

Sluiten