Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenhanden vervaardigd, kiest zich voor zijn huishouding, wat hij mooi vindt, een woning, die hem bevalt, schaft zich gebruiksvoorwerpen aan. Welnu leer het kind daarin het mooie onderscheiden van het leelijke, het hoe en waarom van de dingen begrijpen, opdat het later uit het vele, dat aangeboden wordt, een oordeelkundige keuze weet te doen, dan zal het leeren, het kaf van het koren te scheiden, zal zijn smaak, zijn gevoel voor 't schoone in de kunst in't dagelijksch leven gelouterd worden.

Ergo — laten we ons blijven bewegen op het gebied van gebruikskunst, van producten van kunstnijverheid, van toegepaste kunst. Mij komt het voor, dat de heer Perk verstandiger had gedaan, de aangehaalde tirade maar weg te laten. \\ il men dit doel bereiken, en dat juist draagt mijn goedkeuring weg, laac dan de natuur veilig met rust, zij zal het oog voor de schoonheid van voorwerpen van gebruikskunst niet ontwikkelen. Niet de natuur maar de kunst is dan de leermeesteres.

Op het gebied van kunst dienen twee zaken wel onderscheiden, n.1. vrije kunst, met geen ander doel beoefend, dan om der wille van de kunst zelf (schilder- en beeldhouwkunst) en toegepaste kunst, nauw verwant aan gebruikskunst, decoratieve kunst.

De vrije kunst — (schilder- en beeldhouwkunst) zoekt, bestudeert vóór alles het menschbeeld, zij heeft dat gedaan door alle tijden heen (men denke slechts aan de Grieksche beeldhouwkunst, de Italiaansche, Vlaamsche en Hollandsche schilderkunst), daarna (in lateien tijd vooral) ook het landschap en de dierenwereld, de natuur, zooals deze zich in al zijn grootschheid aan het oog van den kunstenaar opdringt. Slechts weinigen (en dan alleen dames), voelden zich in den loop der tijden blijkbaar aangetrokken door de schoonheid van het kleine in de natuur, van bladeren, bloemen, vlinders, insecten enz. De heeren der schepping achtten dergelijke onderwerpen blijkbaar beneden hunne waardigheid. De

Sluiten