Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDDRAAD

ter bepaling der Rijksbijdragen in de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan openbare en bijzondere scholen enz.,

volgens de wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901 (Stbl. no. 187),

met tabellen,

DOOR

E. A. KEISER,

adjunct-commies 2e klasse ter Provinciale Griffie van Groningen.

^AAAAA/W

ERVEN B. VAN DER KAMP. — GRONINGEN.

1901.

Sluiten