Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, die door hoofden van scholen en onderwijzers moeten worden genoten.

Onderwijzers ^ j Voor het met Onderwijzers Onderwijzers vellichte met hoofd"

HooM hoofdakte \kte' die I «>nder echter meti

der school. eu n verplicht is. hoofdakte.

Met minder dan 5

dienstjaren ... ƒ 750 ƒ 700 ƒ 600 / 500 Met 5 en meer, doch minder dan 10 dienstjaren 800 750 650 550

Met 10 en meer, doch minder dan 15dienstjaren 850 800 700 600

Met 15 en meer, doch minder dan 20 dienstjaren 900 850 750 650

Met 20 en meer dienstjaren 950 900 800 700

Ter berekening van liet aantal dienstjaren komt in aanmerking de tijd vóór en na de invoering der wet (i Januari 1!)02) doorgebracht:

voor een hoofd der school als hoofd eener openbare en bijzondere school;

voor een onderwijzer als hoofd eener school en als onderwijzer.

Is de mannelijke onderwijzer, die het hoofd der school bijstaat gehuwd en 28 j. of ouder, dan geniet hij eene tegemoetkoming in de huishuur van ten minste ƒ50, terwijl voor het hoofd der school minstens f 150 als vergceding voor huishuur moet worden verleend, indien hem geen woning van gemeentewege kan worden verstrekt, bij welke woning zoo mogelijk een tuin moet behooren. Het bedrag dezer jaarwedden, der vergoedingen voor huishuur voor de hoofden der scholen en der tegemoetkomingen in de huishuur aan onderwijzers, geen hoofden

Sluiten