Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn twee onderwijzers boven het m i 11 im u m verbonden aan eene uitgebreid lagere school, dan wordt genoten:

Vergoeding voor de onderwijzers:

Vergoeding U Totaal bedrag

Aantal voor het | d°J de d°°r de wet loTen het (,00r

I vereischt, met vereischt, be- (je ^

leerlingen. Hoofd der hoofdakte en bo- halve die in de verei8chte tal ven de 23 laar. vorige kolom.

school. * 1 vergoeding.

3 , Bedrag. 3 Bedrag. 3 Bedrag.

« v D \

1. 2. 13 3. «4 «5 6.

1—40 f 360 — f — — f — 1 f 310 f 670

41—90 | 360 — — 1 260 1 310 930

91—144 360 — — 2 520 2 620 1500

145 -199 360 — — 3 780 2 620 1760

200—254 460 1 360 3 780 2 620 2220

255—309 460 1 360 4 1040 2 620 2480

310—364 560 1 360 5 1300 2 620 2840

365—419 560 1 360 6 1560 2 620 3100

420—474 660 2 720 6 1560 2 620 3560

475—529 660 2 720 7 1820 2 620 3820

530—584 660 2 720 8 2080 2 620 4080

I II! II

Voor do twee onderwijzers, die aan deze scholen verbonden zijn boven het verplichte aantal, wordt door het Rijk vergoed voor scholen van beneden 91 leerlingen /"310.—, voor de oveiigen ƒ620.—.

Sluiten