Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn aan de uitgebreid lagere school drie onderwijzers boven het ra i n i in n ra verbonden, dan wordt genoten:

Vergoeding voor de onderwijzers :

Aantal Verg°ed'ng ' door de wet door de wet . h(. Totaalbedrag

Aantal voor het m#t vereUcht> be. boven^ het door

leerlingen. Hoofd der hoofdakte en bo- halve die in de vereUcht^egetal

ven de Zó jaar. vorige kolom. y

school. ^ vergoeding.

3 Bedrag. 3 Bedrag. "3 ! Bedrag.

ÖJ ü 03

1. 2. « 3. «4. «jj. 6.

1—40 f 360 — f — — !ƒ — 1 f 310 f 670

41—90 360 — — 1 260 1 310 930

91—144 360 —j — 2: 520 2 620 1500

145—199 360 — — 3 780 2 620 1760

200—254 460 1 360 3 780 3 930 2530

255—309 460 1 360 4 1040 3 930 | 2790

310—364 560 1 360 5 1300 3 930 j 3150

365—419 560 1 360 6 1560 3 930 ; 3410

420—474 660 2 720 6 1560 3 930 | 3870

475—529 660 2 1 720 7 1820 3 930 4130

530—584 660 2 | 720 8 2080 3 930 4390

Zijn dus aan de scholen 3 of meer overcomplete onderwijzers verbonden, dan wordt door het Rijk daarvoor uitgekeerd :

a. voor scholen met niet meer dan 90 leerlingen ƒ310.—, dus slechts voor 1 onderwijzer;

b. voor scholen met eene bevolking van 91—199 f 620.—, dus slechts voor 2 onderwijzers, en

c. voor scholen van boven 199 leerlingen f 930.—, dus slechts voor 3 onderwijzers.

Sluiten