Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oost-Indische bezittingen niet Nieuw-Guinea zijn grooter dan Spanjj Frankrijk en Duitschland te zamen.

I . .^l.de ze^ën. tusschen de eilanden te zamen noemt men Austraalƒ Aziatische Middelzee. De voornaamste zeeën zijn : de/Chineesche \ z e e, de J a v a-z e e, de Band a-z ee, de Moluksche zee en de C e 1 é b e s-z e e. —

Opgave. Ga deze zeeën op de kaart na.

Vraag. Welke dezer zeeën is de grootisite, welke de minst grootste?

Opgave : Begrens elke zee.

Deze zeeën zijn onderling en met de beide Oceanen verbonden door zeestraten. De voornaamste dezer zeestraten zijn : Straat van Malakka; Straat Soenda; Straat Bangka: Straat Karimata; Straat van Makasar; Straat B a 11 ; Straat Lombok en de P i 11 's Passage.

Opgave : Ga deze straten op de kaart na.

^ ragen. Welke zeeën der Austraal-Aziatische Middelzee worden door deze straten onderling verbonidlen?

Welke zeeën worden door eene straat met die Oceanen verbonden; Door welke straat?

Tussehen welke eilanden liggen deze straten ?

0. De Oost-Indische Archipel werd over zee het eerst bereikt door Ue Portugeezen. In 1498 bereikte Vasco de Gama VoorIndië. Sedert 18G9 is de zeeweg naar Indië aanzienlijk korter geworden door het graven van het Sue z-k anaal. De weg om Afrika heen vordert voor zeilschepen ongeveer 90 dagen, die door het Suez. kanaal voor stoomschepen 30 è. 40 dagen. Gemiddeld volgen per dag 10 Suezbooten dezen weg. De stoomboot-maatschappijen, die onze Oost niet het moederland verbinden zijn : 1°. de M a a t s c h a p p ij Nederland, afvaart van Amsterdam; 2°. de Rotterdamse h e L1 oyd, afvaart van Rotterdam en 3°. de Maatschappij Oceaan, van Amsterdam via Liverpool naar Batavia. De twee eerste maatschappijen zijn maildienst, de derde heeft goederenvervoer. De Suezbooten der Maatschappij Nederland doen Genua, die der R. Lloyd Marseille aan; verder alle Port-Saïd, Suez en Aden, op de terugreis, om de pelgrims, vaak ook Mekka's haven Dzjidda.

7. Insulinde ligt in de heete luchtstreek. De asquator gaat over de drie grootste eilanden en snijdt de twee grootste vrijwel midden door.

Vraag. Welke zijn deze eilanden?

Insulinde heeft overvloed van warmte en vocht. De gemiddelde jaartemperatuur ligt tussehen 20° en 28° C.

Kenmerkend zijn voor Insulinde de moessons. In onzen zomer wordt de bodem van Midden-Azië tengevolge van de groote hitte aldaar, buitengewoon verwarmd en is de luchtdruk aldaar laag. In het binnenland van het werelddeel Australië is het dan koel en de luchtdruk aldaar hoog. De lucht stroomt dan over Insulinde naar Midden-Azië en wel noordwestwaarts. De wind is dus zuidoost.

In onzen winter is het zeer heet in het binnenland van Australië en is dus aldaar de luchtdruk 1 a a g. In Midden-Azië is het dan echter zeer koud en de luchtdruk aldaar dus hoog. De lucht stroomt dan over Insulinde naar Australië en wel zuidoostwaarts. De wind is dus noordwest.

Deze zuidoosten- en noordwesten winden noemt men moessons.

Sluiten