Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrod/De^iï'erenTi^ int"1®118 "?« biJna geheel met oerwouden *.»" « S » S>.«te n stM.lool!

hbrcdpisgei;°eTnd y °ns

eerlijk en trouw aan hun woord en bezitten vLlkuïs^ard^he d Langs de kusten, vooral langs de zuidkust, wonen M a 1e en

— in de mijner!!

lina e°™ wiSU^ura.tellL"iSidm,',S' "L * w«~«~

u ''x^i vindt men de volgende plaatsen * Pontianak hp

hoofdplaats der Westerafdeeling ; M o nTr a d o gouT JffPe en katoen , Sam bas (10) ; Bandjermasin (45) lAmoentai'Sa m n rinda (10) voert veel rotan enz. uit. Ia de buurt dezer n'laaf« liw gen belangrijke steenkolenlagen. plnat- 1,g"

Opgave. Ga deze plaatsen op de kaart na.

\ ragen. Welke plaatsen liggen aan rivieren ?

In welke residentie ligt elke plaats?

Engelsch Borneo bestaat uit B r i t s e h-B o r n e o met vele tabaks, plantages, het sultanaat Broenei en Seraw a k taDaxs-

C E L E B E S.

5'^ maal Nederland + IV, millioen bewoners.

crrLti1^ 6ilani1 Gelebes heeft een groote kustontwikkeling. Drie groote golven dringen in het eiland door. Deze golven ziin • de Golf van Bone, de Golf van Tomaiki of Tolo en de Golf van Tomini D^or

dat deze goh en in het eiland doordringen, heeft Celebes vier groote r:ianden', n 1 ..een z ui d e 1 ij k-, Sm zuidoo st elifk een n o o r d o o s t e 1 ij k- en een noordel ij k schiereiland.

Lpgaven. Ga deze golven en schiereilanden op de kaart na Ga na tusschen welke schiereilanden elke golf ligt Noem eenige kapen.

2. Het eiland wordt met bergketens bezet, die den vorm der I !,angeven. Op het zuidelijk schiereiland verheft zich

hm v n . na, \g °u P,' c„.k Y a n Bonthain tot 2700 M. DraehtiV v, '.Jian/i ï^8 h.eof Minahasa (= bondgenootschap), een pracht g bergland met eenige bergen van vulkanischen oorsprong. Dit is het beschaafdste deel van Celebes.

Opmerking. De nog steeds gangbare vergelijking van Borneo met Gelebes gaat niet op. Men beweert namelijk, dat Borneo vroeger dienzelfden vorm heeft gehad, dien (Meines than* heeft De golven die m het eiland Borneo drongen, zijn aangevuld met alluvium of wel met uitwerpselen der vulkanen en eer, maal zal Oelebes ook Borneo s vorm aannemen. Dit i« echter volstrekt niet zoo'

Sluiten