Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De inboorlingen van Celebes zijn Maleiers en heeten in het midden Alfoeren, in het zuiden Makasaren en Boegineezen. De

Makasaren zijn echte zeelieden en handelaren. De Alfoeren behooren tot de onbeschaafde Maleiers, in de Minahassa zijn zij echter meest allen tot het Christendom bekeerd. Hier vooral kreeg de zendingsarbeid goede resultaten. Er wonen op Celebes ook een aantal Chineezen en Europeanen.

i. Door zijne bergachtige gesteldheid heeft Celebes niet dien rijkdom aan planten als Borneo. Van de cultuur is de koflie-cultuur, vooral in de Minahassa het belangrijkst. Verder levert de Minahassa: katoen en kapok. Kokospalmen vindt men over het geheele eiland.

Vraag. Zoudt ge kunnen zeggen, waarom men op Oelebes geen groote rivieren aantreft? (o)

5. De staatkundige verdeeling van Celebes is als volgt : het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden en de Residentie Menado.

Opmerking. Zooals g2 op de kaart zult zien, behoort Soemba-wa en liet westelijk gedeelte van Flores nog tot het Gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Evenzoo behoort een gedeelte van het noordoostelijk (schiereiland en een gedeelte van het zuidoostelijk schiereiland tot d>3 Residentie Te mate. (Zie de kaart!)

De hoofdplaats van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden is Makasar (17). Het heeft eene goede haven en veel handel, vooral met Singapoer en Batavia. Men schrijft ook wel Makassar. Eene kleinere plaats is B o n t h a i n. In het miden is Gorontalo het belangrijkste punt. De hoofdplaats der residentie Menado is Menado, eene havenplaats met veel uitvoer van koffie : de eerste koffiehaven van Oost-Indië. In de Minahassa liggen nog Tondano en K e m a.

Vraag. Waar lig'geii de hier opgenoemde plaatsan?

de KIjEINE soenda-eilanden.

Opgave. Noem de Kleine Soenda-eilanden. (s)

1. Bali (= 1/0 Nederland; 700.000 bewoners).

Dit eiland bestaat uit een vulkanisch bergland in het noorden, eene vlakte in het midden en een klein kalkgebergte in het zuiden. De hoogste vulkaan is de Goenoeng Agoeng of Piek van Bali (3200 M.). Men vindt op dit eiland eene merkwaardige bevolking. bij welke den invloed der Hindoes nog geheel bewaard gebleven is ; Siwa-tempels zijn over het eiland verspreid. De hoofdplaats is B o e 1 e 1 e n g.

2. Lombok (= 1/2 Bali ; 3 è -MO.000 bewoners).

Dit eiland komt in bouw met Bali overeen. De Piek van Lombok, welks krater Goenoeng Api steeds werkt, is 3800 M. hoog. De oorlog in 189i met de bewoners van dit eiland bracht Lombok geheel aan het Nederlandsch gezag en staat dus Lombok sedert 1895 onder het rechtstreeks bestuur van ons Gouvernement. De hoofdplaats heet Mataram, met de havenplaats Ampenan.

3. Soembawa (= 2£ x Bali).

Soembawa bestaat uit eene aaneenschakeling van vulkanische verheffingen. De Tambora is hier de meest gevreesde vulkaan. D-; hoofduitvoerproducten zijn paarden en was.

4. Soemba (= Soembawa).

I

Sluiten