Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vragen en Opgaven.

NEDERLANDSCH OOST-INDIË.

(Insulinde)

ALGEMEEN OVERZICHT.

L

1. Wat noemt men de Jlaleische Archipel?

2. Hoe wordt deze door de Nederlanders genoemd ?

3. Hoe wordt deze archipel nog wel met eenen vreemden naam genoemd?

4. Wat beteekent deze naam? Waarvan is hij afgeleid?

5. Iusschen hoeveel graden X.B. en Z.B. en O.L. en W.L. li?t Insulindle?

6. Begrens* Insulinde.

7. Uit hoeveel en welke eilandengroepen bestaat Insulinde?

8. Xoem de Groote Soendti-eilandlen. (o)

9. Xoem de Kleine Soenda-eilanden. (o)

10. Welke eilanden rekent men tot de Molukken?(o)

11. Welk nedeelte van Xieuw-Q-uinea behoort aan Nederland?

12. Hoeveel oppervlakte beslaan alle eilanden van den O. I. Archipel te zamen?

13. Hoe noemt men alle zeeën tusschen de eilanden te zamen?

14. Xoem de voornaamste zeeën, (s)

15. Welke zijn de voornaamste straten?

n.

16. Wie bereikten het eerst Oost-Indië? In welk .jaar, wie?

17. Waardoor is de zeeweg naar Indië aanzienlek korter geworden? Sedert wanneer?

18. Welke stoombootmaatschappijen verbinden het moederland met Oost-Indië?

19. Xoem de plaats van afvaart der booten dezer maatschappijen.

20. Welke zijn maildienst en welike heeft goederenvervoer?

21. Welke plaatsen doen de booten van elke maatschappij aan?

22. Waarom doen zij Mekka's haven aan?

23. In welke luchtstreek ligt Insulinde? (a)

24. Hoe loopt die aequator?

25. Tusschen hoeveel graden ligt de gemiddelde jaartemperatuur?

26. Wat zijn moessons?

27. Verklaar hun ontstaan.

28. Welke moessons heerschen in Indië (p)

29. Weike moesson is regenwind, welke is de drogewind?

30. Wanneer valt ongeveerde regentijd in Indië?

Hl.

31. Welke moesson noemt men den goeden ; welke heet kwade moesson ?

32. Hoe heeten de overgangen tusschen beide moessons? (o)

33. Waardoor kenmerken zij zich?

34. In welke maanden komen zij voor?

35. Wat zijn land-, wat zeewinden?

36. Waar komen zij meestal voor?

37. Verklaar hun ontstaan, (o)

38. Wanneer komt elke wind voor?

39. Wat weet ge van de regencijfers in Insulinde?

40. Wat zijn bandjirs?

41. Wordt er in onze Oost ook rijp en ijs waargenomen? Waar*

42. Welke boomen zijn kenmerkend voor Insulin e ?

Sluiten