Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Java met Madoera.

VU.

91. Wat beteekent de naam Jawa-dwipa?

92. Tusschen hoeveel graden Xoorder- en Zuiderbreedte en Ooster- en Wester¬

lengte ligt Java?

93. Hoeveel bedraagt de lengte; hoeveel de grootste breedte?

94. Hoe heet de noord-, de oost-, de zuid- en de noordpunt?

95. Wat weet gij van Java's kusten? (o)

96. Welk gedeelte van Java is het meest bergachtig?

97. Noem twee plateaux in West-Java.

98. Noem een plateau in midden-Java.

99. Hoeveel vulkanen telt Java? Hoeveel vulkanen werken nog? (s)

100. Noem vulkanen op Java.

101. Noem de laagvlakte, van Java. (A)

102. Begrens elke vlakte.

103. Welke is de grootste vlakte, welke is die minst groote?

104. Noem twee groote rivieren op Java.

105. In welk deel vindt men deze rivieren?

vin.

106 Waar monden Solo en Brantas uit?

107. Noem de drie voornaamste rivieren van West-Java.

108. Met welken naam duidt men de rivieren van (Jast-Java aan? En die van

West-Java?

109. \\ elke beteekenis hebben beide woorden ?

110. W at noemt men den Grooten Postweg?

111. Door wien werd deze weg aangelegd? Van wanneer tot wanneer?

112. Wie leggen spoorwegen op Java aan?

113. In hoeveel deelen kan men Java's hoogten verdeelen?

114. Hoe heet elk dieel? Tot hoe hoog reikt elk deel?

115. Welke zijn de hoofdoultuurproducten van elke zone?

116. Wat weet gij van bet suikerriet, wat van de indigoplant ?

117. Wat weet gij van de koffiecultuur?

118. Het hoeveelste koffieland der aarde is Java? Welk is het eerste? (o)

119. Wat weet ge van de theecultuur?

120. ie bracht de kinaboom in Indië? Wanneer? Vertel daar iets van.

IX.

121. Hoeveel bewoners telt Java?

122. Hoe noemt men de bewoners van Java gewoon lijk?

123. Hoe verdeelt men die bevolking van Java?

124. VA aar wonen de Javanen, de Madoeneea'.en en Soendianeezen? (p)

125. Door welke riviertjes word'en de grenzen tusschen Soendaneezen en Java¬

nen aangegeven ? (o)

126. Wat weet ge van den Soendanees, van den Javaan en denMadoerees ?

127. Hoe heet een dorp op Java?

128. Wie noemt men ,,het witte volk"?

129. Wat zijn hadji's?

130. Waar wonen de Europeanen vooral?

131. Wat verstaat ge door het monopoliestelsel der Compagnie?

132. Wat was het Engelsch Tusschenbestuur? Van wanneer tot wanneer? 133- Wat treedt nu in plaats van het monopoliestelsel der Compagnie? (o)

134. Wat was het cultuurstelsel? Waarom was het niet zeer bemind? (o)

135. Hoe is het tegenwoordig met de cultures? (o)

X

136. In hoeveel residentiën is Java verdeeld? Noem ze.

137. Welke plaatsen liggen in de residentie Bantam?

Sluiten