Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezer is verkrijgbaar:

Prof. JOH. FR. SCHAR,

*

Leeraar in de Handelswetenschappen.

PROEVE

EENER

Wetenschappelijke Behandeling

VAN HET

BOEKHOUDEN,

naar het Hoogduitseh

DOOR

H. PO LA. CK,

Leeraar in het Boekhouden M. O.

Prijs f 0.90,

Sluiten