Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De eerste phase

A. De vondsten uit de eerste phase.

Voor de kennis der Terpen in de eerste phase kunnen wij thans voornamelijk beschikken over de ingravingen van Stratingh in de terpen van Uskwerd, Warffum ') en Leens (eene Oostelijk en eene Westelijk van Leens gelegen)2) de onderzoeking van de Terp te Hoogebeintum door Mr. Boeles, en vooral een profiel van de Terp te Toornwerd door de Heeren Elema in teekening gebracht.

Onder de kruinhoogte boven den door de onderzoekers aange». ,TT ..... , .. , nomen grondslag.

De Westelijke Terp bij Leens beslaat 10V2

hektaren ± 5 5 M

„ Oostelijke Terp bij Leens beslaat 7.6

hektaren : 0i /

„ Terpen van Uskwerd en Warffum. . 7 71/., n

„ Terp van Hoogebeintum 9 hektaren 12?

(11.35 -f- 0.30 boven het niveau der afgraving) v Terp Toornwerd ± 13.5 hektaren. . + 5«/2 M.

De lagen mest, stroo, koe- en paardenhaar enz.

Zij werden gevonden in de Terpen van :

beneden dus boven

de kruin. den grondlaag.

Uskwerd 2-4,5 M. 5-3 M.

Warffum. ...... 4-5 „ 3—2

Leens (West) 2,8—4 4—3

» (Oost) 2,5-6 " 5—2 "

1) Op beide Terpen waren vroeger Johanniter kloosters gebouwd.

2) Menso Altino, een burgemeester van Groningen, achtte het waarschijnlijk, dat de aanzienlijke terpen bij Leens aan de Romeinsche keurijenden van \ itellius tot schuilplaats hebben gediend, toen zij (volgens Tacitüs) bij hunnen terugtocht Westwaarts vau de Eems door

Sluiten