Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verkrijgen; dat daar wel altijd steun achter de hand te vinden is. >

In elk geval kan niet geloochend worden, dat over het algemeen de materieele toestand der arbeidende bevolking gedurende de negentiende eeuw belangrijke verbetering heeft ondergaan ]). Ook wijst claudio Jannet er op2), dat de crises van overproductie voor de volksklassen veel minder moorddadig zijn, dan dit waren de rampen der vroegere economische wereld. Hetgeen uit de toename van de bevol-

') Uitvoerige opgaven verstrekte ik daarover in Sociale Vraagstukken, bl. 153 en volgg., waarbij ik gebruik maakte van de uitkomsten, door Schrijvers verkregen, wier betrouwbaarheid in dezen wel niet betwist zal worden. Ik ontleen voorts aan het opstel van Ch. Benoist in de Revue des deux Mondes van 1 Nov. 1903, bl. 169 en volgg., getiteld : Le Travail dans la grande industrie, IV. La Verrerie (vroegere opstellen van dezen Schrijver over het onderwerp, onder den hoofdtitel aangegeven, vindt men in de Revue van 1 Juli, die van 15 Aug., die van 15 Sept., die van 1 Dec. 1902, en in die van 1 Juni en die van 15 Aug, 1903), deze cijfers, op bl. 190 vermeld.

De loonen in de glasblazerijen van St. Denis bedroegen toen gemiddeld per maand voor:

ouvriers verriers (chef de place ou de chantier) 250 frs.,

premiers souffleurs 170 »

deuxièmes souffleurs 140 »

cueilleurs 100 »

gamins 8

Vijf en dertig jaar te voren gaf, deelt Benoist mede, Bontemps dit overzicht, dat eenige vergelijking gedoogt, en op niet onbeduidende verhooging in het heden wijst:

ouvreur 200 frs.

premier souffleur 120 »

deuxième souffleur 90 »

troisième souffleur ou carreur 50 »

grand gamin 4o »

petit gamin 30 j>

deuxième petit gamin 30 »

2) T. a. p., 2de dr., bl. 6/7.

Sluiten