Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IT men aa°Demen' dat "=<«*» 6=»gde op juiste kennis van «ken rnsttt, _ het (och bevreemden

wMmgai, laxlia 2ij bij verzekeringen tepsswor(|en bracht, geenerlei wijziging komt.

In het ontwerp van ,90, betreffende de ouderdoms- en

ZÏÏTJ""' rB 'iePe" * b'draBe"' eehjk "<* '» "<•

Sjaudaa^ van 9 April dezes jaars herinnerd werd, van 20 i«.«" ^fS """ ^ V"kke" ^ beide

Stijging of daling

,antal Per saldo van het

werklieden. weekloon.

'904 .905 I9C4 I9Q5

Bouwvakken . . . IO,829 , _ * *

Kolenmijnen . . . 6j8i390 _ 4 _ 967

Andere mijnen . . ,^753 7 6a8 _ ' * '3-471

Steengroeven. . . 2>70I g _ 531 + 3»o

Ru w-ijzer-bewerking ,,)29S ,6'JOO _ * '>°68

Ijzer en staalindustrie 48,802 47,227 _ 2 gJ t 932

Machine- en scheepsb. 31.094 48,209 _ '6 J + ''472

Overige metaalbew. . , Q7, 7lr> ' 4 1,766

Textiele nijverheid . 3,939 „2I .J _ 42 ~ 89

Kleeding-industrie. . ,,, , '°9 + 5,977

SZZL-: £• ?- £

Werkl. 7,»6 sw + ^ + £

Totaal 799>959 J7Ii86s _ __ 44

to^v~Tr met meCr d3n I2-°°° arbeiders OP het

%dn 57i,863 hadden eerst na tijdelijk stilstaan var, i j

Sluiten