Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eele I ™° ™ het «aarop individu-

rrr- '°uerkt"'Het dat ziJ „P ,ien

6 n stellen, wordt door hen straks slechts voor een zeer ger.ng deel verwezenlijk,, en voor hot grootste deel ver™" nderdaad ,s er een algemeen belang betrokken bij de w„*e. waarop wij ons private bestaan voeren. ZeKs is h«

".«.el.k ,e,s i„ dat ,even te ^ ^

o'okTndl WW'e 'ij°e° ,i'd"»ttiSb=s'«dt, dient daarmee hij zijnen nied T Verriikt' S,°f'

I ^ ZZ Tt°" te" Wiezijn^delijk

ten j . ' g P011, dat dlt ook aan zijne omgeving en goede komt. Wie daarentegen zijne» tijd vermorst

>jn geld versp.lt, berooft de maatschappij van wat haar had

kunnen baten. Wie langer slaap, da„ „oodig il b^ ^

alleen zijnen tijd beter kunnen gebruiken, maa, loop, °Ts

gevaar van m vadsigheid en loomheid te verzinken. Te veel

en is aan geestelijke inspanning weinig bevorderlijk Zelfs

s nog verder te gaan. De eene spijs „ in da, „pzö, ££

dan de andere. Een bij de wet zorgvuldig samengesteld dieet or ien wier geestesproducten van bijzondere waarde zijn, are op deze lijn zoo vreemd nog niet.

Ja waar zoude het einde wezen, wilde men op grond van heeft dl d'e 'Sme"sche» Private leven voor anderen

wel»ude ,J ° xer5t,l-ken. En zoo men al geheel het • 1 uencige geregeld had, dan bleef nog de invloed van enschen innerlijk bestaan over, waarvoor zelfs Spinoza erkende stand té moeten houden.

Door reglementeering kan men niet bereiken, dat het particuliere leven met het algemeen belang harmonieert. En arbij komt wat Dr. Kuyper te recht eens opmerkte: „Stel gelukt u de maatschappij te reglementeeren, dan zal voor

Sluiten